Άγγελος Χατζηχαραλάμπους: «Οφείλουμε να  ενημερώσουμε τον κόσμο για τις αλλαγές στην καθημερινότητά του»

Με στόχους και όραμα ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, αναφέρεται στις προκλήσεις και στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο SociaLista.

O νέος θεσμός του Πρόεδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ), τον βρίσκει έτοιμο να διεκδικήσει με την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του την θέση αυτή.

Ως Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) εξασφάλισε τη στήριξη του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ και ετοιμάζει το πλάνο για μια καλύτερη Λάρνακα στον τομέα της Αυτοδιοίκησης.

Πως προέκυψε η απόφαση σας για υποψηφιότητα; 

Η μεγάλη αγάπη που έχω για τη Λάρνακα και η προτροπή για να κατέλθω ως υποψήφιος από πρόσωπα, που είναι ενταγμένα πολιτικά σε διαφορετικούς χώρους και έχουν προσφέρει στη Λάρνακα, διαδραμάτισαν μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου. 

Επιπρόσθετα, έπειτα από μελέτη του νόμου της μεταρρύθμισης τα τελευταία δύο χρόνια, αντιλήφθηκα πως ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) πρέπει να είναι τεχνοκράτης. Πιστεύω πως δεν είναι μια πολιτική θέση, αλλά μια θέση που πρέπει ν’ αναληφθεί από κάποιον που θα έχει τις γνώσεις και την απαραίτητη κατάρτιση για να κάνει την μεταρρύθμιση πράξη. 

Ως διαχειριστής του Επαρχιακού Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου έχω μεγάλη ανάμειξη στην προσπάθεια που γίνεται για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του εγχειρήματος. Την ίδια ώρα, ως Γενικός Διευθυντής 

του ΣΑΛ, έχω επαφή με τα ζητήματα που θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας ή ο περιφερειάρχης, όπως συχνά λέγεται. 

Η τεχνοκρατική μου κατάρτιση, η εμπλοκή μου στη διαδικασία εφαρμογής της Μεταρρύθμισης, καθώς η εμπειρία που αποκόμισα τόσα χρόνια ως Διευθυντής του ΣΑΛ, πιστεύω πως είναι εφόδια που μπορούν να με βοηθήσουν ν’ ανταπεξέλθω στις ιδιαίτερα δύσκολες απαιτήσεις. 

Ως διαχειριστής του Επαρχιακού Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου και ως Γενικός  Διευθυντής του ΣΑΛ, ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες και προκλήσεις που εντοπίσατε  στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; 

Όπως είναι φυσικό –κι αυτό συμβαίνει σε κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση που επιχειρείται υπάρχουν δυσκολίες και θ’ ανακύψουν κι άλλες όταν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία. Αυτές  έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, με την ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων, με τα  θέματα προσωπικού, τη στέγαση όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΕΟΑ, την  ενημέρωση του κοινού, αλλά και την εξοικείωση με τις νέες διαδικασίες. 

Παράλληλα, θεωρώ μεγάλη πρόκληση την επιτυχή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που  αφορούν την αδειοδότηση της ανάπτυξης από τις υφιστάμενες Αρχές Αδειοδότησης στους  ΕΟΑ. Πρόκειται για πρωτόγνωρη αρμοδιότητα για τους νέους Οργανισμούς και αναμένεται ότι  θα υπάρξουν προβλήματα και προκλήσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού εκκρεμουσών  υποθέσεων που θα μεταφερθούν στους νέους οργανισμούς, της έλλειψης επαρκούς έμπειρου  προσωπικού, αποθηκευτικών χώρων, υποδομών κτλ.

Γι’ αυτό πιστεύω πως αυτό που προέχει τώρα είναι η ενημέρωση του κοινού από όσους  έχουμε εμπλοκή στο κεφάλαιο Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οφείλουμε να  ενημερώσουμε τον κόσμο για τις αλλαγές στην καθημερινότητά του σε σχέση με τις υπηρεσίες  που θα μπορεί να λαμβάνει από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι οι  δυσκολίες και προκλήσεις που υπάρχουν μπορούν να επιλυθούν με τη συνεργασία και θετική  προσέγγιση όλων των εμπλεκομένων.  

Ο «θεσμός» του Περιφερειάρχη ή αλλιώς Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού  Αυτοδιοίκησης είναι σχετικά καινούργιος για την Κύπρο. Μπορείτε να εξηγήσετε στον κόσμο  τι ακριβώς σημαίνει, πώς θα λειτουργεί και τι θα περιλαμβάνει; 

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού αυτοδιοίκησης θα είναι το πρόσωπο που θα  κατευθύνει τις δράσεις του οργανισμού, για την υλοποίηση των σχεδίων και των  προγραμμάτων του. Φροντίζει για την κανονιστική συμμόρφωση του Οργανισμού και ασκεί  κάθε αρμοδιότητα ή εξουσία του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου και των  Κανονισμών.  

Αν κάποιος διαβάσει τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Προέδρου μπορεί ν’ αντιληφθεί πως χρειάζεται εμπειρία και γνώσεις γι’ αυτή τη θέση. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός εξειδικευμένου, αποτελεσματικού, σωστά δομημένου και στελεχωμένου οργανισμού, που να έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, για να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Διαχείρισης όμβριων υδάτων, Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Αδειοδότησης της ανάπτυξης της πόλης και επαρχίας Λάρνακας. Ο νέος οργανισμός πρέπει να έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Για να μπορέσει η πόλη και επαρχία Λάρνακας ν’ αναπτυχθεί, επιβάλλεται πολύ καλή συνεργασία του προέδρου του ΕΟΑ μαζί με τους δήμαρχους, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων. Πρώτο μέλημα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Λένε πως η Μεταρρύθμιση της Τ.Α θα λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας, ωστόσο θα  βρεθεί μπροστά και σε νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει με αυτή την  αλλαγή. Έχετε σκεφτεί, αν εκλεγείτε ποιες μπορεί να είναι αυτές και ποιες οι προτάσεις σας ώστε να αποτραπούν ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες. 

Η εμπειρία μου στην προετοιμασία της Μεταρρύθμισης με οδηγεί στο συμπέρασμα πως οδεύουμε προς μια θετική εξέλιξη, με σημαντικές αλλαγές. Όπως είπα και πριν είναι φυσικό

πως θα προκύψουν προβλήματα και δυσκολίες, που θα πρέπει να διαχειριστούμε με υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά. 

Μαζί με τους συνεργάτες μου, έπειτα από επαφές με την κοινωνία, έχουμε καταρτίσει τις προεκλογικές προτάσεις, που περιλαμβάνουν ενέργειες για όλα τα στάδια λειτουργίας του  οργανισμού. Ανάμεσα σε αυτές είναι η δημιουργία Προσωρινού Κέντρου Ενημέρωσης  Πολιτών, για να δίνονται απαντήσεις σε απορίες, τόσο τηλεφωνικώς όσο και ηλεκτρονικά,  μέχρι να εξοικειωθεί το κοινό με τις νέες διαδικασίες. Επίσης θα γίνει ψηφιοποίηση των  διαδικασιών και θα παρέχονται ηλεκτρονικά οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται. Στα πλαίσια  αυτής της προσπάθειας θ’ αναπτυχθεί υπηρεσία υποβοήθησης προσώπων που δεν είναι  εξοικειωμένα με την τεχνολογία. 

Το προεκλογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προτάσεις για όλους τους πυλώνες παροχής  υπηρεσιών του ΕΟΑ, που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Σ’ ό,τι  αφορά στις αδειοδοτήσεις αναπτύξεων, για παράδειγμα, θα λειτουργήσει Οne stop shop, μια  ενιαία Αρχή για την έκδοση των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από το ίδιο σημείο.  Προκειμένου να εξυπηρετούνται ισότιμα οι πολίτες απομακρυσμένων περιοχών της επαρχίας,  εξάλλου, περιλάβαμε πρόταση για τη δημιουργία Quick Stop shops. Πρόκειται για γραφεία  εξυπηρέτησης στην επαρχία, αλλά και σταθμούς συνεργείων άμεσης ανταπόκρισης, με στόχο  την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας αν εκλεγείτε; 

Πιστεύω πως με υπεύθυνη διαχείριση, εξοικονόμηση, οικονομίες κλίμακας και καλή  διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ο οργανισμός θα μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο  εύρος υπηρεσιών με πιο αποδοτικό τρόπο, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της πόλης και  επαρχίας Λάρνακας, στην οποία, πολύ σωστά λέγεται, ανήκει η επόμενη δεκαετία.  

Η ύψιστη προτεραιότητα, λοιπόν, είναι να στηθούν σωστά οι μηχανισμοί εξυπηρέτησης των  πολιτών, προκειμένου να παρέχονται σύγχρονες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά  προβλήματα και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι και  αναποτελεσματικές, λόγω έλλειψης εξειδίκευσης και πόρων, αλλά και διασκορπισμού  αρμοδιοτήτων. Το όραμά μου είναι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας να  επιλύσει αυτά τα ζητήματα και να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών, που συχνά  ταλαιπωρούνται από τις καθυστερήσεις που δημιουργούνται.  

Στις προτεραιότητές μου περιλαμβάνονται η επένδυση σε πράσινες πολιτικές με στόχο την  εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων στον οργανισμό, η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας για  μείωση των αποβλήτων, καθώς και η εφαρμογή δυναμικού μοντέλου οικονομικής διαχείρισης,  ώστε τα κονδύλια ν’ ανακατανέμονται αναλόγως των αναγκών κάθε υπηρεσίας, για να  προχωρεί απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις το έργο της. Επιπρόσθετα, επειδή είμαι  άνθρωπος που πιστεύει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, θα καθοριστούν δείκτες απόδοσης 

για τη μέτρηση της προόδου έναντι των στόχων του οργανισμού και τα αποτελέσματα θα είναι  διαθέσιμα στο κοινό.  

Σκεφτήκατε ίσως την δημιουργία μιας ανοιχτής γραμμής-επικοινωνίας με τον πολίτη έστω  μια φορά το μήνα ή ο ρόλος σας θα είναι καθαρά τεχνοκρατικός; 

Εγώ είμαι υπηρέτης και λειτουργός του κόσμου και σκοπός μου είναι να μπορώ να πετυχαίνω  τους στόχους για την επαρχία Λάρνακας. Για να μπορέσει να γίνει αυτό είναι απαραίτητη  προϋπόθεση η επαφή με τον κόσμο, η καταγραφή απόψεων και η εξεύρεση λύσεων  προκειμένου ο ΕΟΑ να εξελίσσεται συνεχώς και να παρέχει άρτιες υπηρεσίες. Οπόταν, για να  απαντήσω στην ερώτησή σας, το γραφείο που θα είναι ανοικτό για τους πολίτες, εάν εκλεγώ,  και θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες μέρες και ώρες για απευθείας επικοινωνία με τους  πολίτες.  

Το βιογραφικό του Άγγελου Χατζηχαραλάμπους: 

Ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 4 Ιουνίου 1971. Γονείς του ο Χαράλαμπος και η Παναγιώτα Χατζηχαραλάμπους και οι δύο καθηγητές στο επάγγελμα. Είναι απόφοιτος της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας και υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. 

Είναι κάτοχος των εξής τίτλων σπουδών: 

-ΜΒΑ – Master in Business Administration (Kingston University London) with Merit -MSc – Master in Science – Information Engineering (City University London) with Distinction -BEng- Bachelor in Engineering – Electrical and Electronic Engineering (City University London) – Degree 1st class honors. 

Το 1995 προσλήφθηκε στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) στη θέση του Τεχνικού Ηλεκτρολογίας. Ακολούθως ανέλαβε τις θέσεις του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Προϊστάμενου του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης. Το 2018 διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ. 

Είναι μέλος στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) και στο EurEU (The European Federation of National Associations of Water Services). Διοριζόμενος το 2022, από το Προσωρινό Συντονιστικό Συμβούλιο Λάρνακας (ΠΣΣ) και την Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΚΣΕ) ανέλαβε καθήκοντα Διαχειριστή Έργου (Project Manager), αναφορικά με υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και σύστασης του νέου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, διορίστηκε στην ομάδα που συστάθηκε κατόπιν ευρωπαϊκής οδηγίας για τα αστικά λύματα, ως εκπρόσωπος των Συμβουλίων Αποχέτευσης παγκύπρια. 

Ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους είναι νυμφευμένος με τη Λίζα Παπαζαχαρίου, διευθυντικό στέλεχος τραπεζικού οργανισμού και έχουν ένα γιο τον Χαράλαμπο, ο οποίος είναι απόφοιτος ιατρικής σχολής στο Ηνωμένο Βασίλειο.