Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα νέα μέτρα που θα λαμβάνονται για τους ταξιδιώτες

Στο πλαίσιο των μέτρων που αποφασίστηκαν σήμερα από το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού και με στόχο τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνονται όσοι προτίθενται να ταξιδέψουν στην Κύπρο, με ισχύ από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, από τις 6 μ.μ. και έπειτα, ότι η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία θα επιτρέπεται μόνο σε όσους πολίτες προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό εξέτασης για τον κορωνοϊό από εγκεκριμένο διαπιστευμένο οργανισμό ή και εργαστήριο για θέματα Δημόσιας Υγείας. Το ιατρικό πιστοποιητικό δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των τεσσάρων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες των πολιτών που μπορούν να εισέρχονται στη χώρα είναι οι ακόλουθες:

(α) Κύπριοι πολίτες,

(β) νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία,

(γ) Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στην Δημοκρατία,

(δ) υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία / αποστολή δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων,

(ε) μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο,

(στ) Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια και θα εισέρχονται στη χώρα, θα μεταφέρονται για προληπτικούς λόγους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους απομόνωσης που θα υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία, για περίοδο 14 ημερών.