Διοικητικό Δικαστήριο: Απόρριψε προσφυγή Κύπριας φοιτήτριας της Αγγλίας για επαναπατρισμό της

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε σήμερα την προσφυγή που καταχωρήθηκε ενώπιον του από φοιτήτρια της Αγγλίας με την οποία ζητούσε την έκδοση δικαστικού διατάγματος που να της επιτρέπει να επαναπατριστεί στην Κύπρο.
 
Με την προσφυγή, προσβάλλετο η πρόνοια του διατάγματος που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την οποία η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο σε όσους προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό εξέτασης του κορωνοϊού. Η θέση της φοιτήτριας ήταν ότι η εν λόγω πρόνοια παραβιάζει το άρθρο 14 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι σε κανένα Κύπριο πολίτη δεν μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Το δικαστήριο στη σημερινή απόφασή του, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, καταλήγει ότι «η προσβαλλόμενη πράξη αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη νομοθετικού περιεχομένου που, […], δεν μπορεί να προσβληθεί δια προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 και εκφεύγει του ελέγχου του παρόντος Δικαστηρίου».
 
Με αυτή δε τη διαπίστωση, σημειώνει ο Δικαστής Φ. Κωμοδρόμος, «είναι αυτονόητο ότι σφραγίζεται από το στάδιο αυτό η τύχη τόσο της παρούσας αίτησης, όσο και της ίδιας της προσφυγής, η οποία υπόκειται σε απόρριψη ως απαράδεκτη, χωρίς να διεξαχθεί ακρόαση αυτής».
 
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, σήμερα απορρίφθηκε και η αίτηση που καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και δεύτερος φοιτητής, στο πλαίσιο αγωγής, για τον ίδιο σκοπό.
 
Να σημειωθεί ότι είναι οι πρώτες αποφάσεις που εκδίδονται από κυπριακά δικαστήρια σε υποθέσεις κατά των κυβερνητικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα.